RiS

Wij bieden je de mogelijkheid om volgens de " Rijopleiding in Stappen" het rijbewijs te halen. Je kans op slagen ligt maar liefst twintig procent hoger dan het gemiddelde. Ervaar het zelfstandige rijden. Kortom, alle zaken die je een goede auto bestuurder maken. 

Wat houdt de 'Rijopleiding in Stappen" in het kort in?

Module 1:
De bediening wordt geleerd en getoetst door eigen instructeur.  (op- en terugschakelen en alle bijzondere verrichtingen).

Module 2:
Je doet een proefexamen bij een collega instructeur om alvast kennis te maken met de gang van zaken bij het CBR. Je zit dan ongeveer op 60% niveau.

Module 3:
Je doet een Tussen Tijdse Toets bij het CBR. Hierbij kan je vrijstelling krijgen van de bijzondere manouvres bij het praktijkexamen Je zit dan op 90% niveau.

Module 4:
Praktijk examen door het CBR. Je zit op 100% niveau.

Nadat je de bediening van de auto onder controle hebt gekregen, gaan we deze handelingen uitvoeren in het verkeer. Naast het ‘op- en terugschakelen’, ‘stuurtechniek’ en ‘alle bijzondere verrichtingen’ komen ‘naderen en oversteken van verschillende kruisingen’, ‘links en rechts afslaan’, ‘in en uitvoegen op de snelweg’, ‘inhalen’, ‘berijden van verkeerspleinen’ en ‘verkeersinzicht’ nog aan de orde.